Esta é unha acción de:

Rexeitamos...
Introduce unha palabra
Propoñemos...
Introduce unha palabra
Para saber máis de Gráficas en negro: Manifesto 25N e Presentación